Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К - Дупница" ЕООД

"В и К - Дупница" ЕООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Красимира Венчова Иванова-Атанасова

гр. Дупница, Област Кюстендил