Съюз на ВиК операторите в Република България

Партньори


Българската асоциация по водите /БАВ/

София 1046
бул. „Христо Смирненски 1“ (УАСГ), блок Б, стая 109

посети страница...


Водоснабдител КНСБ

София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6, офиси № 1 и № 11

посети страница...


КТ ПОДКРЕПА

гр. София 1000,
ул. „Ангел Кънчев” № 2, ет. 4

посети страница...