Съюз на ВиК операторите в Република България

Ръководство

Ангел Престойски

  • Председател на Управителния съвет

"Водоснабдяване и канализация" ООД

Ганчо Тенев

  • Член на Управителен съвет

"В и К" ЕАД

Георги Владов

  • Член на Управителен съвет

"В и К - Видин" ЕООД

Сава Савов

  • Член на Управителен съвет

"В и К" ООД

Тонимир Гечев

  • Член на Управителен съвет

"В и К - Стенето" ЕООД

Спартак Николов

  • Председател на Контролен съвет

"В и К" ЕООД

Владимир Василев

  • Член на Контролен съвет

"В и К" ООД

Митко Спасов

  • Член на Контролен съвет

"В и К" ЕООД