Съюз на ВиК операторите в Република България

Контакти

Контакти
Съюз на ВиК операторите в Република България

Административен адрес

1000 гр. София,
ул. „Ангел Кънчев“ № 2, ет. 4, офис № 407Адрес за кореспонденция

3000 гр.Враца, ул. "Александър Стамболийски" №2
092 661223;
факс: 092/ 660977
office [at] srvikbg.com

Обратна връзка

Контактна форма