Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К Йовковци" ООД

"В и К Йовковци" ООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Илиян Борисов Илиев

гр. Велико Тръново, Област Велико Търново