Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ЕАД

"В и К" ЕАД

Член на Управителен съвет на СВиКоРБ

Ганчо Йовчев Тенев

гр. Бургас, Област Бургас

Инж. Ганчо Тенев е Изпълнителен Директор от 2003 год., председател на Съюз на ВиК операторите в Република България от 2013 год. до 2019 год.