Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ЕАД

"В и К" ЕАД

Член на Управителен съвет на СВиКоРБ

Цветан Мирчев

гр. Бургас, Област Бургас