Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"Водоснабдяване и канализация" ООД

"Водоснабдяване и канализация" ООД

Председател на Управителния съвет на СВиКоРБ

Ангел Цветков Престойски

Управител на "Водоснабдяване и канализация" ООД

гр. Враца, Област Враца

Ангел Престойски - Управител на Дружеството от 2002 година, Председател на Управителния съвет на "Съюз на ВиК операторите в Република България" от 2005 година до 2013 г., и от 2019 г.