Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К - Стенето" ЕООД

"В и К - Стенето" ЕООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Тонимир Стойчев Гечев

гр. Троян, Област Ловеч