Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ООД

"В и К" ООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Борислав Любомиров Иванов

гр. Перник, Област Перник