Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" АД

"В и К" АД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Данаил Красимиров Събевски

гр. Ловеч, Област Ловеч