Съюз на ВиК операторите в Република България / новини

Среща в МРРБ

Среща за преодоляване на проблемите със засушаването се проведе на 16.07.2020г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството


публикувано на 17.07.2020 г.

          По инициатива на Съюза на ВиК операторите в Република България на 16.07.2020г. се проведе среща в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Управителния съвет на Съюза, представители на МРРБ и на Националното сдружение на общините в Република България.

          Продиктувано от силно намалелия дебит на водоизточниците, особено в малките населени места, на срещата се разгледаха въпроси свързани с взаимодействието между Общините и ВиК операторите при възникване на проблеми с водоснабдяването.

          От страна на Съюза на ВиК операторите в Република България беше обърнато внимание на задълженията на всеки един от участници в срещата при изпълнението на механизма по издаването на заповеди за недопускане използването на питейната вода за цели различни от питейно-битовите нужди на населението. Също така представители на Сюза на ВиК операторите в Република България поискаха да се внесе яснота, кой каква отговорност носи за издаването и отказа да бъдат издадени гореспоменатите заповеди, както и кой какви отговорности има по спазването на заповедите.

          Националното сдружение на общините в Република България увериха, че всички поставени въпроси ще бъдат представени на членовете им, и в бъдеще ще можем да се разчита на тяхната подкрепа и съдействие за процеса на съвместната работа на ВиК операторите с Общините.