Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Сергей Василев Стойнов

гр. Пазарджик, Област Пазарджик