Контакт със СЪЮЗА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

адрес по регистрация:
1000 гр. София,
пл. Македония № 1 ет. 6

адрес за кореспонденция:
3000 гр.Враца,
ул. "Александър Стамболийски" №2
тел. 092/ 661223;
факс: 092/ 660977
office@srvikbg.com